Έκδοση 0.0.2


Γεια σας,

Έχουμε κυκλοφορήσει έκδοση 0.0.2 στην WordPress plugin directory. Αυτή η έκδοση αντιμετωπίζει ένα σφάλμα συσκευασία η οποία προκάλεσε ένα θέμα με τις νέες εγκαταστάσεις.

Έχουμε επίσης προσθέσει ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει το μεταφρασμένο κείμενο για άμεση εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς απαιτεί μια σελίδα επαναφορτώσετε.

,

  1. Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.
(δεν θα δημοσιευθεί)