Fersiwn 0.0.2


Helo,

Rydym wedi rhyddhau fersiwn 0.0.2 i Cyfeiriadur WordPress plugin. Mae'r datganiad hwn yn mynd i'r afael a bug pecynnu sy'n achosi problem gyda gosodiadau newydd.

Rydym hefyd wedi ychwanegu nodwedd sy'n caniatáu i'r testun gyfieithu at 'n gyfisol ymddangos ar y safle heb fod angen reload dudalen.

,

  1. Dim sylwadau hyd yn hyn.
(ewyllysia mo bod cyhoeddedig)